Gratis onlinekurser: Grunderna i LoopMe. (för ledare/chefer inom skolan)

Lär dig grundfunktionerna i LoopMe i en interaktiv onlinekurs tillsammans med oss. Du kommer få tips och inspiration för hur du kan använda LoopMe framgångsrikt tillsammans med dina medarbetare för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet, en kompetensutvecklingsinsats, eller andra utvecklingsprocesser du leder i din organisation.

Pris: Gratis
Längd: 90 minuter
Språk: Svenska

Vi erbjuder denna kurs följande datum:

 


Onlinekurs: Vetenskapligt analysarbete i skolutvecklingen, kursstart hösten 2021

Det är en stor utmaning för många skolorganisationer att på alla nivåer samla in, analysera och göra vetenskapligt grundande beslut i skolutvecklingen. Med ett bristfälligt analysarbete finns alltid risken att ställningstaganden och framtida lösningar blir felaktiga.

I denna kurs så ökar vi kunskapen och ger konkreta verktyg för att stärka analysförmågan hos dig som är ledare i förskola och skola. Vår utvecklingsledare Martin Lackéus kommer gå igenom teorier kring centrala analysfrågor och hur man arbetar praktiskt med dessa i en skolutvecklingskontext.

Martin är även forskare på Chalmers och har utformat en konkret forskningsmetod, värdeskapande vetenskapande, som har visat sig vara särskilt effektiv inom skolutvecklingsarbete. Tillsammans med ett trettiotal olika skolhuvudmän runt om i Sverige har han under åtta års tid arbetat i ett forskningsprogram som ligger till grund för metoden.

Metoden presenteras även i en nyutgiven bok ”Den vetenskapande läraren” som ingår i kursen. Boken riktar sig främst till skolledare och olika typer av lärledare i förskola och skola.

 

Mer information om kursen

Kursupplägg: Kursen arrangeras digitalt och är uppdelad i två halvdagar á 3,5 timme.

Kursdagar:
Dag 1, kl. 13.00 - 16.30, samt
Dag 2, kl. 08.30 - 12.00

Målgrupp: Utvecklingsledare, kvalitetsansvariga, förstelärare och rektorer i förskola och skola

Pris:  2 295 kr/deltagare, exkl. moms

 

Kursen omfattar:

  • De 7 analysteknikerna
  • Framgångsrika mötesformer för analyser
  • Kopplingen mellan skolans styrdokument och ert analysarbete
  • Strategier för att höja analysförmågan i er organisation
  • Ett exemplar av boken Den vetenskapande läraren.

 

Martin Lackéus är disputerad forskare på Chalmers med fokus på handlingsbaserad utbildning och relaterat bedömningsstöd. Martin forskar också på konkreta digitala metoder för stärkt vetenskaplighet i skolan, med särskilt fokus på att överbrygga mellan teori och praktik genom designprinciper. Martins forskning bygger på aktionslärande i nära samverkan med ett stort antal skolhuvudmän runt om i Sverige, ofta i samarbete med andra högskolor och med Skolverket.

 

Detta är en specialdesignad kurs som presenterar och tränar er i några centrala analysförmågor som är anpassade till förskolans och skolans vardag.