VAD ÄR VETENSKAPLIG SOCIAL MEDIA?


LoopMe är troligtvis den första sociala medieplattformen som är designad, byggd och brett använd specifikt för forskningsändamål. LoopMe är därför ett illustrativt exempel på en vetenskaplig social media-plattform. Men vad är ”vetenskapliga social media” eller VSM?

En VSM-plattform är en social media-plattform optimerad för vetenskapliga ändamål och använd främst för insamling och analys av data. Ett sätt att beskriva VSM är att jämföra det med några närliggande företeelser, se tabell 10.1 från ett bokkapitel om LoopMe (ladda ner det här). Medan syftet med traditionella social media-plattformar är att låta människor nätverka (och att sälja annonser), så är syftet med en VSM-plattform snarare att underlätta inlärning för praktiker och forskare.

I en VSM-plattform lär praktiker sig från sociala lärsituationer som triggas av VSM-plattformen, och forskare lär sig genom att analysera de enorma mängder data som produceras via plattformen. Detta ger helt nya fördelar för både praktiker och forskare. Vi är bara i början av att förstå de många fördelar som kan komma från en VSM-strategi för mänsklig handling. Även om det huvudsakliga området vi just nu använder LoopMe inom är utbildning, kan VSM förmodligen användas även inom en bred flora av andra områden som hälsa och sjukvård, terapi, personlig utveckling, föräldraskap, bantning, mentorskap, ledarskap, entreprenörskap, sport, försäljning, personlig ekonomi och hållbarhet. Endast framtiden kan veta.