Detta är LoopMe

Social media för socialt lärande

LoopMe är en molnbaserad tjänst som används på webben, surfplattan eller mobilen. Vi kallar våra användare "ledare" och "loopare". Ledare använder LoopMe på webben för att leda och följa grupper på 10-50 loopare eller mer. Loopare genomför handlingsorienterade uppdrag som de får från sin ledare. Sedan reflekterar de i LoopMe över sitt lärande, insikter och personliga utveckling, och skickar till sin ledare. Loopare gör detta antingen på webben eller på en surfplatta eller mobil. LoopMe används inom utbildning och arbetsliv av lärare, elever, studenter och anställda. Ledare är ofta lärare eller chefer. Loopare är ofta elever, studenter eller anställda.

Fördelar i korthet med LoopMe

Spara tid i vardagen

Tid sparas när kommunikation mellan olika roller struktureras via LoopMe. Samarbetet blir mer relevant, konkret och samordnat.

Reflektera mer på djupet

Reflektion med återkoppling fördjupar lärande utveckling och främjar viktiga insikter. LoopMe säkerställer att tid läggs på förtrolig dialog.

Stärk verksamhetens kvalitet

Synlighet i utvecklingsarbetet och fokus på ständigt lärande leder på sikt till högre kvalitet i verksamheten. Mer görs av det som fungerar.

Stärk utvecklingsledarskapet

LoopMe underlättar ledning av personlig och organisatorisk utveckling. Tidseffektiv direktkontakt ger ledare förståelse och inblick.

Synliggör utveckling & lärande

LoopMe synliggör den utveckling och det lärande som sker i vardagen. Ledare kan lättare se effekter och ge stöd på ett tidseffektivt sätt.

Få mer ordning och reda

LoopMe är ett vetenskapligt verktyg. Det innebär att struktur, systematik och analysförmåga byggs in i verksamheten.

Unika funktioner i LoopMe

Upplev vetenskaplig social media

Läs mer

Vi tar support på allvar.

I LoopMe har ni direkt tillgång till en omfattande support. Mycket av det stöd du behöver finns tillgängligt 24/7 genom instruktiva filmer, enkla handledningsmanualer och mer omfattande fördjupningar av olika aspekter av LoopMe. Regelbundet anordnas online baserade utbildningar där ni kan lära allt ni behöver för att komma igång.

Skulle det uppstå ett unikt behov för just ert sätt att använda systemet finns vårt supportteam redo att hjälpa till.

Gå till SupportcentretGå till Kurser och Workshops

Vi hjälper dig igång.

För att underlätta på din resa så har vi förberett ett antal artiklar som hjälper dig att komma igång.

De flesta av dina frågor finner snabbt sina svar.

Gå till vårt supportcenterGå till våra kurser och workshops

250000+


reflektioner inskickade

20000+


aktiva användare

300+


innehållspaket

12


språk i LoopMe

20000+


aktiva användare

20000+


active users lite längre text

“LoopMe för mig innebär att jag får ta del av elevers reflektioner, funderingar och frågor samtidigt som jag kan återkoppla i lugn och ro till dem, tysta elever som vanligtvis inte gör sin röst hörd hittar ett forum som hjälper dem.”

– Annika Carlsson, lärare på Björlandagården, F-6 skola i Göteborg

“Genom LoopMe håller jag igång samtalet med studenterna mellan träffarna. Till synes enkla uppdrag kan skapa mycket engagemang och studenterna upptäcker att de kan skapa nytta på helt nya sätt som en del av att bara vara lite mer aktiv i sin vardag. Och genom veckologgar håller de fokus på lärandet istället för att bli prestationsstyrda.”

– Mats Westerberg, professor Luleå Tekniska Universitet

“Med LoopMe får vi en direkt insyn i deltagarnas lärprocesser på ett sätt som vi aldrig kunnat förut. Vi ser vad som händer, och vad som inte händer.”

– Malin Heimer Nilsson, förändringsledare Sundsvalls Kommun