Datadriven skolutveckling

Under 10 års tid har forskare på Chalmers utformat en omtyckt modell för datadriven skolutveckling. Anmäld dig till detta kostnadsfria webbinarium och inspireras av de över 300 skolor och förskolor som redan använder metoden!

Read More


0 Comments1 Minutes

Så når vi längre i utvecklingsarbetet

"Hur skapar vi riktigt bra insatser som gör skillnad i lärares och elevers vardag?" "Vad skulle bli möjligt om all personal får både individuell coachning av experter digitalt samtidigt som vi stärker det kollegiala lärandet på plats?" Detta var…

Read More


0 Comments2 Minutes

Så skapar vi effektivare förskoleutveckling

Vad händer i organisationen när all personal på 5 olika orter utvecklar sin förskoleverksamhet synkroniserat och i sina vardagliga arbeten genom vetenskapliga arbetssätt? Detta var något som utvecklingsledarna Veronica Sülau och Jan Blomgren på…

Read More


0 Comments2 Minutes

Likvärdig utveckling i Falkenberg

Under en heldag hösten 2019 samlades skolledare, lärare, skolutvecklare och forskare på Chalmes för erfarenhetsutbyte kring vetenskap och beprövad erfarenhet i skolan i en digital tid. I denna video berättar rektorerna Kenth Venöstrand och Madeleine…

Read More


0 Comments1 Minute

”Alla med” i Sigtuna

Under två läsår drev Sigtuna kommun ett spännande utvecklingsprojekt i regi av Barn- och elevhälsan vid namn ”Alla med”. Projektet hade ekonomiskt stöd av Skolverket och var ett inkluderingsprojekt med avsikt att skapa en modell för att utbilda…

Read More


0 Comments2 Minutes

Snabbare feedback i Huddersfield

Sedan hösten 2018 används LoopMe av hela Enterprise-teamet på Duke of York Young Entrepreneur Centre, University of Huddersfield för att leda och följa sina studenters lärprocesser i realtid. Teamet uppleveer att de har haft stor nytta av LoopMe.…

Read More


0 Comments2 Minutes

Ökad kvalitet inom yrkesubildning i Umeå

På Dragonskolan i Umeå har man använt sig av LoopMe inom skolans samtliga lärlingsutbildningar sedan 2017. I denna film får du möte både lärare, handledare och elever som beskriver vad LoopMe har gjort för skillnad för dem.

Read More


0 Comments1 Minute

Förstärkt kvalitetsarbete i Åstorp

På samtliga skolor i Åstorps kommun arbetar man idag med LoopMe. Det övergripande syftet är att använda LoopMe som ett grund i kommunens SKA-arbete. Själva tillämpningen och konfigureringen av de olika LoopMe-grupperna skiljer sig dock åt. Helene…

Read More


0 Comments1 Minute

Vetenskaplig digital skola i Uddevalla

Sedan 2018 driver Me Analytics AB och Chalmers Tekniska Högskola tillsammans med Uddevalla kommun ett projekt som handlar om vetenskaplig skola i en digital tid. Projektet bygger på en helt ny digital vetenskaplig metod som har kommit att kallas…

Read More


0 Comments3 Minutes

Förändrar lärandet på djupet i Torslanda

2014 år förändrades världen för den lilla skolan, belägen i lantliga idyllen Torslanda utanför Göteborg. Då blev Björlandagården en del av ett internationellt treårigt forskningsprojekt med fokus på entreprenöriellt lärande. Nyligen presenterades…

Read More


0 Comments8 Minutes