Förstärkt kvalitetsarbete i Åstorp

På samtliga skolor i Åstorps kommun arbetar man idag med LoopMe. Det övergripande syftet är att använda LoopMe som ett grund i kommunens SKA-arbete. Själva tillämpningen och konfigureringen av de olika LoopMe-grupperna skiljer sig dock åt.

Helene Vibke, utvecklingsstrateg i Åstorps kommun, bjuder i denna video på några olika exempel från det utvecklingsarbete som pågår.Del 3: Vetenskaplig skola i en digital tid – utvecklingsstrateg Helen Viebke berättar om Åstorps arbete from LoopMe on Vimeo.