Beforskarutbildning - lär dig leda din organisations lärande via digital vetenskaplig metodik

12 månaders handledd utbildning i vetenskapligt lärande organisation med metodforskaren Martin Lackéus

Denna utbildning ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper i den uppskattade forskningsmetoden Värdeskapande Vetenskapande (VV-metoden) – en väl beprövad och delvis digital metod för vetenskapligt lärande på arbetsplatsen.

Metoden bygger på tre steg:

  1. Designa uppdrag. Lärledaren (d.v.s du) formulerar en uppsättning handlingsorienterade uppdrag till sina kollegor, uppdrag som förhoppningsvis ska leda till att något av värde sker i deras vardag.
  1. Följ medarbetarnas lärande. Många medarbetare prövar uppdragen i sin vardag och reflekterar sedan i ett digitalt forskningsverktyg, skriftligt och individuellt på djupet via fritext och flervalsfrågor, kring utfall de sett. Medarbetarna får skriftlig feedback från lärledaren (d.v.s från dig).
  1. Analysera utfallet. Lärledaren (d.v.s du) sammanställer ett analysmaterial, som visar vilka handlingsorienterade uppdrag som fått vilka effekter samt varför så varit fallet. Materialet diskuteras sedan av alla medarbetare. Uppdragen revideras och processen börjar om.

Du får träna på att designa och genomföra beforskningsprojekt utifrån denna metodik, samt att handleda grupper av medarbetare på ett vetenskapligt robust sätt.

– > Efter genomförd utbildning kan du leda din verksamhets vetenskapliga lärande och utveckling.

Hela utbildningen sker löpande under 12 månader och för att kunna delta krävs att du kan avsätta minst 1 timme i veckan för din egen professionella utveckling. Det är en stor fördel om ni är två eller flera personer från samma organisation som deltar. Maxantal för denna utbildningsomgång är 10 personer.

👉 Handledning

  • Handledning med läshänvisningar och uppdrag via IT-verktyget, LoopMe
  • Individuell digital återkoppling på dina reflektioner efter genomförda uppdrag
  • Stöd i att skriva en utvecklingsartikel baserad på LoopMe-data, om du vill göra detta

👉 Intyg

Samtliga deltagare som har genomgått utbildningen får ett intyg via Me Analytics, samt en digital badge att visa upp på sociala medier.

 

Kostnad

9 500 kr, exkl. moms per deltagare. Två deltagare från samma organisation (på samma faktura) kostar 15 000 kr. Kostnader för litteratur tillkommer.

Obs! För att denna utbildning ska kunna genomföras krävs att alla 10 utbildningsplatser är fyllda.

 

Tidsperiod

Utbildningen startar i maj / juni 2024. Exakt datum bestäms utifrån vilket datum som passar bäst för anmälda deltagare.  Därefter sker träffar regelbundet under 12-månaders perioden. Datum för dessa träffar bestäms löpande tillsammans med deltagarna (läs mer under fliken Tillfällen).

 

Missa inte denna unika möjlighet att få expertkunskap kring hur ni kan stärka er organisations utvecklingskapacitet med vetenskaplig metodik.

 

👉 Digitala träffar
Utbildningen omfattar 6 digitala halvdagsträffar.

De sex träffarna fokuserar på:

 • Träff 1: Intro, förväntningar och forma din beforskningsfråga
 • Träff 2: Hur byggs ett ”bra” handlingsorienterat uppdrag för kollegor att genomföra?
 • Träff 3: Alla deltagare presenterar sin tänkta uppdrags-  och taggdesign
 • Träff 4: Hur har det gått hittills att handleda kollegorna? Hur samlar vi in BRA data?
 • Träff 5: Hur gör vi en bra dataanalys av våra insamlade data från våra kollegor?
 • Träff 6: Slutpresentation och diskussion av samlat utfall kring vad våra kollegor lärde sig!

Exakt datum bestäms utifrån vilket datum som passar bäst för anmälda deltagare.

 👉 Litteratur

 • Boken: Den vetenskapande läraren – en handbok för forskning i skola och förskola (Studentlitteratur 2021). Denna bok skrevs ursprungligen för lärares vetenskapande, men principer och arbetssätt är tillämpliga på vilken arbetsplats som helst.
 • En litteraturlista med utvalda forsknings- och utvecklingsartiklar

Anmäl dig här!

Anmälan: Beforskarutbildning - VT 2024
Namn:
Namn:
Förnamn
Efternamn

Denna utbildning har hittills haft ett 50-tal deltagare från följande organisationer:

Informellt lärande:

 • Fryshuset
 • Sveriges Radio
 • Förebildarna
 • JM Bygg
 • CGI
 • Interimakademin
 • Volvo

Formellt lärande:

 • Luleå Tekniska Universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Åstorps kommun
 • Hässlelholms kommun
 • Uddevalla kommun
 • Fridaskolorna
 • Nya Skolan
 • Borlänge kommun
 • Lärande i Sverige
 • Falkenbergs kommun
 • Växjö kommun
 • Haninge kommun
 • Kävlinge kommun
 • Mölndals kommun
 • Stockholms stad
 • Campus Varberg