LoopMe System Privacy Policy

 

När du använder LoopMe anförtror du oss dina uppgifter. I den här sekretesspolicyn förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till.

Privacy Policy

Senast ändrad: 27 oktober 2020

Vår tjänst LoopMe kan användas till många olika saker. Du kan till exempel vara ombedd av dina lärare/din ledare att dokumentera din individuella lär/utvecklingsprocess, kommunicera med din lärare/ledare kring ditt lärande och kanske även med en utomstående handledare. Det kan också handla om att du och dina kollegor ska dokumentera olika lärupplevelser eller arbetsmoment inom en projektgrupp.

Information som vi samlar in

Om du har ett personligt LoopMe-konto registrerat hos oss så har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.

Personuppgiftsansvarig för ditt konto är i de flesta fall den organisationen (till exempel din skola/kommun eller arbetsgivare) som har beslutat att du ska använda LoopMe. Me Analytics AB har tecknat avtal om personuppgiftsbiträde med ett flertal kommuner/skolhuvudmän i Sverige.

För frågor angående hantering/korrigering av dina personuppgifter eller om du vill begära ett utdrag av dina personuppgifter ber vi dig kontakta info@meanalytics.se.

Information som du uppger

När du registrerar ett LoopMe-konto hos oss så ombeds du att uppge en e-postadress och ett användarnamn. Om du vill kan du även ladda upp en personlig profilbild som kopplas till ditt konto. Dukan välja att använda LoopMe genom att logga in med ett Google-konto. I dessa fall kommer vi att automatiskt använda ditt användarnamn och infoga den profilbild som du använder via ditt Google-konto.

När du sedan använder LoopMe kommer vi att samla följande information som kopplas till ditt personliga LoopMe-konto:

 • Koppling mellan ditt LoopMe-konto och den/de organisationer och grupper som du är medlem i (inom LoopMe-systemet)
 • Genomförda uppdrag
 • Valda taggar använda taggar
 • Valda smileys valda känsloikoner/känslosmileys
 • Fritext du skrivit
 • Kommentarer du skrivit
 • Filer/bilder som du har bifogat i loopar
Syftet med den data som samlas in via LoopMe är att planera, tydliggöra krav, följa och stödja individers (elever/studenter/medarbetare) arbete – inte att bedöma/betygsätta. Data utgör först och främst en formativ dialog mellan läraren/ledare och dennes elever/studenter/medarbetare och kan fungera som ett av flera underlag för den samlade bilden av respektive individs lärprocess.

Information som vi får när du använder våra tjänster

Vi samlar in information om hur du använder vår tjänst i syfte att underlätta support ärenden och även i syfte att förbättra vår tjänst. Följande information samlar vi in när du använder LoopMe:

Enhetsinformation
 • Vi samlar in information om den specifika enheten som används (operativsystemets version)

Logginformation

När du använder LoopMe samlar vi automatiskt in och lagrar viss information i serverns loggar. Informationen omfattar följande:
 • Information om händelser på din enhet såsom krascher (du godkänner själv aktivt om du är beredd att sända oss denna information).
 • Cookies som kan identifiera vilket språk du valt, de personuppgifter du angett i ditt personliga LoopMe-konto (exklusive lösenord), information om koppling till Google (om Google har anslutits) dina inloggningsuppgifter till ditt personliga LoopMe-konto, URL-adressen till din profilbild samt information om när ditt LoopMe-konto är skapat.
 • För de personer som har skapat en grupp och övriga loopmottagare i gruppen (t ex lärare/ledare) skapas även en cookie med statistikdata (antal skickade loopar, mest använda valda taggar, valda mest använda känsloikoner/känslosmileys smileys och antal kommentarer och loopar som är skickade inom respektive grupp där man är loopmottagare)
Samtlig logginformation rensas bort automatiskt från din enhet när du loggar ut ur LoopMe-systemet.

Informationssäkerhet

Vi jobbar hårt för att skydda LoopMe och våra användare mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av informationsom vi förvaltar. Specifika säkerhetsåtgärder:

 • Vi krypterar alla våra tjänstermed SSL.
 • LoopMe körs via servrar som ägs av företaget Amazon och vi använder deras högsta säkerhetsnivå. Servrarna är fysiskt placerade i Sverige.
 • Samtlig information i LoopMe-systemet kommer att bearbetats via Amazons servrar i Sverige.
 • Vi granskar löpande våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.
 • Våra ingenjörer har en högkompetensnivåinom datasäkerhet och ser till att vi behandlar samlad information korrekt och med hög säkerhet.

Vem har rätt att få åtkomst till informationen i LoopMe?

 • De loopar du skickar i systemet finns endast tillgänglig via din personliga inloggning och via de lärares/ledares inloggningar som du rapporterar till.
 • Om den fritext du skriver in en loop innehåller uppgifter som din lärare ärskyldig att anmäla till annan, t.ex. uppgifter om kränkande behandling, straffbelagda handlingar eller uppgifter som ska anmälas till socialtjänsten, tillämpas de regler och rutiner som finns på skolan/din organisation för att rapportera detta vidare.
 • Varje loopande användare (elev/student/medarbetare) inbjuds att löpande rapportera aktiviteter, tankar och känslor kopplade till undervisningen eller en utvecklingsprocess. Tidpunkt och antal rapporter som görs är upp till varje individ att välja.
 • När en loopande användare skickar sk. ”fria loopar” kan användaren självvälja att vara anonym (vid fritext kan läraren/ledaren ibland ändå kommaatt kunna härleda en ”fri loop” till enskild elev/student/medarbetare, genom att läraren/ledaren kan känna igen individens sätt att skriva) samtom individen har bifogat en fil eller bild som avslöjar individens identitet.
 • Mottagaren av en ”fri loop” kan alltid starta en kommentarstråd och ge direktrespons tillbaka till den individ som har skickat loopen.

Hur länge kommer data i LoopMe att sparas?

All data i LoopMe sparas med personkoppling så länge som respektive lärare/skola/kommun anser det vara nödvändigt att behålla den. Varje gruppägare har möjlighet att när som helst begära att information raderas.

Ändringar

Sekretesspolicyn kan komma att ändras från tid till annan. Vi kommer inte att begränsa dina rättigheter enligt denna sekretesspolicy utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kommer att lägga upp meddelanden om ändringar i sekretesspolicyn på den här sidanoch om ändringarna är betydande kommer vi att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande (inklusive e-postmeddelanden om ändringar av sekretesspolicyn). Vi kommer även att spara tidigare versioner av denna sekretesspolicy i ett arkiv så att du kan läsa dem.

Ansvarig för LoopMe-systemet är Me Analytics AB, 556961-1824, För kontakt och frågor vänligen mejla till info@meanalytics.se. För övriga kontaktuppgifter, se hemsidan www.loopme.io eller support.loopme.io.