Beforskarutbildning

- lär dig leda din organisations lärande via digital vetenskaplig metodik


12 månaders handledd utbildning i vetenskapligt lärande organisation med metodforskaren Martin Lackéus


Denna utbildning ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper i den uppskattade forskningsmetoden Värdeskapande Vetenskapande (VV-metoden) - en väl beprövad och delvis digital metod för vetenskapligt lärande på arbetsplatsen.

Metoden bygger på tre steg:


  1. Designa uppdrag. Lärledaren (d.v.s du) formulerar en uppsättning handlingsorienterade uppdrag till sina kollegor, uppdrag som förhoppningsvis ska leda till att något av värde sker i deras vardag.

  2. Följ medarbetarnas lärande. Många medarbetare prövar uppdragen i sin vardag och reflekterar sedan i ett digitalt forskningsverktyg, skriftligt och individuellt på djupet via fritext och flervalsfrågor, kring utfall de sett. Medarbetarna får skriftlig feedback från lärledaren (d.v.s från dig).

  3. Analysera utfallet. Lärledaren (d.v.s du) sammanställer ett analysmaterial, som visar vilka handlingsorienterade uppdrag som fått vilka effekter samt varför så varit fallet. Materialet diskuteras sedan av alla medarbetare. Uppdragen revideras och processen börjar om.Du får träna på att designa och genomföra beforskningsprojekt utifrån denna metodik, samt att handleda grupper av medarbetare på ett vetenskapligt robust sätt.


- > Efter genomförd utbildning kan du leda din verksamhets vetenskapliga lärande och utveckling.

Hela utbildningen sker löpande under 12 månader och för att kunna delta krävs att du kan avsätta minst 1 timme i veckan för din egen professionella utveckling. Det är en stor fördel om ni är två eller flera personer från samma organisation som deltar. Maxantal för denna utbildningsomgång är 10 personer.


Nästa utbildningsomgång startar i maj/juni 2024


Innehåll

👉 Digitala träffar
Utbildningen omfattar 6 digitala halvdagsträffar. Följande datum är möjliga startdatum i april 2024:


  • Onsdag den 10 april, kl. 08.30 - 12.00

  • Torsdag den 11 april, kl. 08.30 - 12.00

  • Fredag den 12 april, kl. 08.30 - 12.00


Vi kommer därefter att ha ytterligare fem träffar under 2024/25. Datum för dessa bestäms tillsammans med deltarna.

 👉 Litteratur


  • Boken: Den vetenskapande läraren – en handbok för forskning i skola och förskola (Studentlitteratur 2021). Denna bok skrevs ursprungligen för lärares vetenskapande, men principer och arbetssätt är tillämpliga på vilken arbetsplats som helst.

  • En litteraturlista med utvalda forsknings- och utvecklingsartiklar


👉 Handledning


  • Handledning med läshänvisningar och uppdrag via IT-verktyget, LoopMe

  • Individuell digital återkoppling på dina reflektioner efter genomförda uppdrag

  • Stöd i att skriva en utvecklingsartikel baserad på LoopMe-data, om du vill göra detta


👉 Intyg

Samtliga deltagare som har genomgått utbildningen får ett intyg via Me Analytics, samt en digital badge att visa upp på sociala medier.


Kostnad

9 500 kr, exkl. moms per deltagare. Kostnader för litteratur, porto och ev. LoopMe-licenser tillkommer.

Obs! För att denna utbildning ska kunna genomföras krävs att alla 10 utbildningsplatser är fyllda.


Missa inte denna unika möjlighet att få expertkunskap kring hur ni kan stärka er organisations utvecklingskapacitet med vetenskaplig metodik.


                    Anmälan: Beforskarutbildning - VT 2024
Namn:
Namn:
Förnamn
EfternamnRead more


Webinar för yrkeslärare

När en del av utbildningstiden är förlagd till olika arbetsplatser utanför skolan upplever många lärare det som en stor utmaning att få struktur och tydlighet i lärprocesserna liksom de uttrycker svårigheten i att dokumentera och bedöma vilket lärande som skett. Upplever ni samma sak?

LoopMe hjälper er att administrera närvaro samt leda och följa varje elevs utveckling mot uppsatta lärmål. Systemet möjliggör så att en del av ansvaret för dokumentationen av lärandet flyttas till eleverna. Under denna inspirationsträff kommer vi gå igenom ett antal grundfunktioner i LoopMe och ni kommer att få starta testkonton som ni kan använda er av under passet.

Dessutom gästas vi av yrkeslärare som kommer visa hur de använder LoopMe i sin vardag. Passa på och ställ frågor och diskutera direkt med våra LoopMe-specialister!

Just nu erbjuder vi följande kostnadsfria inspirationstillfälle:

 • Onsdag den 7 augusti 2024, kl. 15.00 - 16.30
 • Torsdag den 5 september 2024, kl. 15.00 - 16.30

Obs!
Ni förbinder er inte till någon fortsatt användning utan testar självklart LoopMe helt gratis!

2024: Webbinarium för yrkeslärare
Namn:
Namn:
Förnamn
Efternamn

Närvarohantering vid APL

I denna kurs går vi igenom grunderna i LoopMe och har fokus på närvarohantering. Du kommer kunna starta din första närvarogrupp, göra inställningar samt bjuda in dina elever och deras handledare till gruppen. 

Pris per deltagare: 500 kr, exkl. moms. En faktura kommer att skickas som bekräftelse på din anmälan.
Längd: 90 minuter
Språk: Svenska


Obs! För att denna kurs ska kunna genomföras krävs att minst 5 deltagare har anmält sig. Om inte miniantalet är uppnått kommer vi erbjuda anmälda deltagare ett alternativt kursdatum.

Vi erbjuder denna kurs följande datum:

 • Måndag den 26 augusti kl. 15.00 - 16.30
 • Måndag den 23 september kl. 15.00 - 16.30

 

Närvarohantering vid APL-praktik med stöd av LoopMe
Namn:
Namn:
Förnamn
Efternamn

Grundkurs för yrkeslärare

Nu kan du som är yrkeslärare gå en interaktiv onlinekurs tillsammans med oss. Du kommer få tips och inspiration för hur du kan använda LoopMe framgångsrikt tillsammans med dina elever och deras handledare. 

Pris per deltagare: 500 kr, exkl. moms. En faktura kommer att skickas som bekräftelse på din anmälan.
Längd: 120 minuter
Språk: Svenska


Obs! För att denna kurs ska kunna genomföras krävs att minst 5 deltagare har anmält sig. Om inte miniantalet är uppnått kommer vi erbjuda anmälda deltagare ett alternativt kursdatum.

Vi erbjuder denna kurs följande datum:

 • Onsdag den 28 augusti 2024, kl. 15.00 - 17.00
 • Onsdag den 25 september 2024, kl. 15.00 - 17.00

 

Interaktiv online-kurs: Grunderna i LoopMe
Namn:
Namn:
Förnamn
Efternamn