Vision för APL/Lärlingsutbildning

 

2017 fick Me Analytics i uppdrag av Skolverket att metodutveckla lärlings-utbildning. I snart två år har ett nära samarbete pågått mellan Me Analytics, Chalmers, Skolverket, Västsvenska Handelskammaren, lärare, elever, koor-dinatorer och skolledare på 18 gymnasieskolor runt om i Sverige samt handledare på ett stort antal arbets-platser.

Det kanske viktigaste framsteget i arbetet så här långt är att vi har fått syn på en ny och fullt genomförbar vision för lärlingsutbildning med hög kvalitet. I denna vision ser vi hur didaktiskt IT-stöd för lärare, elever och handledare ka mildra eller helt lösa många av de utmaningar och svårigheter som länge präglat lärlingsutbildning.

Screen Shot 2019-03-18 at 15.13.39

Nyfiken? Läs mer här.