Hur vi förbereder oss för GDPR

GDPR_image
Den 25 maj i år börjar en ny EU-förordning gälla: GDPR (General Data Protection Regulation) vilken ersätter den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PUL). För dig som användare av LoopMe kommer det inte att vara så stor skillnad, men kraven på hur vi företag får behandla personuppgifter skärps. På LoopMe har vi arbetat hårt för att förbereda oss för GDPR, för att säkerställa att vi uppfyller våra skyldigheter och behåller vår öppenhet om användardata och hur vi använder den. 

Våra GDPR-förberedelser startade för mer än sex månader sedan och vi granskar (och uppdaterar vid behov) alla våra interna processer, procedurer, datasystem och dokumentation för att vi ska vara redo när GDPR träder i kraft.

Medan mycket av vår förberedelse sker bakom kulisserna arbetar vi också med ett antal initiativ som kommer att vara synliga för våra användare. Läs mer här.


Inspirationsfilm från lärlingsutbildningen i Umeå

På Dragonskolan i Umeå har man arbetat med LoopMe med sina lärlingar sedan höstterminen 2017. Vi har träffat lärare, elever och handledare som beskriver hur de arbetar med att kvalitetssäkra praktiken med hjälp av LoopMe.

Titta på filmen här:

Screen Shot 2018-04-12 at 14.20.47.png

 


Vi introducerar LoopMe forum för lärlingslärare!

 

pexels-photo-440588.jpeg

  • Vill du bolla idéer kring vad som är ”bra” uppdrag och vilka taggar som är passande att använda i olika LoopMe-grupper för lärlingar/handledare?
  • Vill du få feedback på det/de upplägg du idag använder dig av i LoopMe?
  • Vill du bolla idéer med kollegor från samma yrkesprogram kring olika paket med uppdrag och taggar med koppling till en specifik kurs eller till ett helt yrkesprogram?

LoopMe används idag av lärlingslärare, lärlingar och handledare inom merparten av gymnasieskolans yrkesprogram runt om i Sverige.  Många lärare har hört av sig till oss och efterfrågat forum för yrkeslärare inom respektive yrkesprogram där ni kan dela med er av era bästa tips för hur man kan använda LoopMe inom ert yrkesprogram.

Detta tycker vi förstås är en strålande idé och vi har nu skapat ett antal LoopMe-grupper, en grupp per yrkesprogram, där ni kan ladda upp era uppdrag/taggar mm, beskriva hur ni kopplar an dem till styrdokumenten och utveckla vidare tillsammans.

Så snart ni känner er redo för att dela med er av ett uppdrags/taggpaket så meddelar ni oss och vi publicerar paketet så att det blir tillgängligt för andra LoopMe-användare, givetvis med namnhänvisning till dem som skapat paketet.

Vill du vara med och bidra?

Kontakta: carin@meanalytics.se
Ange vilket/a forum du vill medverka i (ange yrkesprogrammets namn).

Obs! Det är endast aktiva licensanvändare som har rätt att ingå i ett LoopMe forum.