Hur vi förbereder oss för GDPR

GDPR_image
Den 25 maj i år börjar en ny EU-förordning gälla: GDPR (General Data Protection Regulation) vilken ersätter den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PUL). För dig som användare av LoopMe kommer det inte att vara så stor skillnad, men kraven på hur vi företag får behandla personuppgifter skärps. På LoopMe har vi arbetat hårt för att förbereda oss för GDPR, för att säkerställa att vi uppfyller våra skyldigheter och behåller vår öppenhet om användardata och hur vi använder den. 

Våra GDPR-förberedelser startade för mer än sex månader sedan och vi granskar (och uppdaterar vid behov) alla våra interna processer, procedurer, datasystem och dokumentation för att vi ska vara redo när GDPR träder i kraft.

Medan mycket av vår förberedelse sker bakom kulisserna arbetar vi också med ett antal initiativ som kommer att vara synliga för våra användare. Läs mer här.