Exportera elevers rapporter

Så här i betygssättningstider är det många som undrar hur man kan exportera de rapporter som eleverna har skickat via LoopMe. Här kommer två tips:

Om du önskar få ut all data i en grupp, kan du exportera en CSV-fil med alla dina elevers loopar, samt de kommentarer som är kopplade till varje loop. Du kan enkelt följa våra online-instruktioner här.

Export2.png

Om du önskar få ut alla rapporter som en elev har skickat om ett specifikt uppdrag i en grupp, kan du spara ner en Pdf-fil med samtliga rapporter med tillhörande kommentarer. Följ våra online-instruktioner här.

Print_student_report_5.png