Likvärdig utveckling i Falkenberg

Under en heldag hösten 2019 samlades skolledare, lärare, skolutvecklare och forskare på Chalmes för erfarenhetsutbyte kring vetenskap och beprövad erfarenhet i skolan i en digital tid. Verktyget LoopMe som används av många kommuner för vetenskaplig skola var i centrum för erfarenhetsutbytet.

I denna video berättar rektorerna Kenth Venöstrand och Madeleine Hyllsjö hur de arbetat med ett LoopMe vid i en kompetensutvecklingsinsats kring kooperativt lärande. Efter tre veckors användande av LoopMe tillsammans med utomstående expert som handleder – kan rektorena redan se flera spännande nya aspekter i utvecklingarbetet. LoopMe blir ett stöd för likvärdighet i kommunen.

Del 2: Vetenskaplig skola i en digital tid – Rektorer i Falkenberg berättar from LoopMe on Vimeo.