LoopMe hjälper lärare att ta värdegrundsarbete från samtal till handling

repsteningehojdensskola01

I Sigtuna kommun använder man LoopMe som stöd i sitt värdegrundsarbete sedan en tid tillbaka.

Läs mer i Lärarnas tidning.